fbpx
ნახეთ კალათა0.00

No products in the cart.

ვარდი შტამბზე ” SCHNEEWITCHEN ” (ROSE STAMB ” SCHNEEWITCHEN “) ნამყენი

80.00

შტამბის სიმაღლე 100 სმ.

სელექცია :  Kordes გერმანია  1958  წ.

ყვავილის ზომა 6 – 7 სმ

არომატი: მსუბუქი

ყვავილობა: უხვად და განმეორებით

დაავადებების მიმართ მდგრადობა: მაღალი 

ნამყენი ვარდი 2 წლის (შიშველფესვიანი)

დაგვირეკეთ