fbpx
  ნახეთ კალათა0.00

  No products in the cart.

  ვარდი შტამბზე ” SCHNEEWITCHEN ” (ROSE STAMB ” SCHNEEWITCHEN “) ნამყენი

  0.00

  შტამბის სიმაღლე 100 სმ.

  სელექცია :  Kordes გერმანია  1958  წ.

  ყვავილის ზომა 6 – 7 სმ

  არომატი: მსუბუქი

  ყვავილობა: უხვად და განმეორებით

  დაავადებების მიმართ მდგრადობა: მაღალი 

  ნამყენი ვარდი 2 წლის (შიშველფესვიანი)

  დაგვირეკეთ